Lister

Video(NTNU):

 • En liste er en sekvensiell datastruktur som kan inneholde alle typer data.
 • Elementene i listen er nummerert med en indeks som starter på 0
 • Listen kan ikke ha noen tomme plasser.

 

Opprette lister:


liste1 = ['abc', 123, 1.2] # Med innhold

liste2 = [ ] # Tom liste

liste3 = list() # Tom liste

 

En liste kan ganges med et tall og øker da i lengde/innhold:


print(['a', 'b', 'c'] * 3)

# Skriver ut: 
# ['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c']

 

Konvertere streng til liste:


print(list("abcd"))

# Skriver ut: 
# ['a', 'b', 'c', 'd']

 

in liste og not in liste:


listevar1 = ['abc', 123, 4.0]

if 'abc' in listevar1:
  print("abc er der") # Rett
else:
  print("abc er der ikke")
  
  
if 123 not in listevar1:
  print("123 er der ikke")
else:
  print("123 er der") # Rett
  
# abc er der
# 123 er der


 

Finne lengden av en liste:


listevar1 = ['abc', 123, 4.0]

a = len(listevar1) # len gir lengden av listen

print(a) # Lengde 3

print(type(a)) # type int


 

Sjekke for tom liste:liste = []

if not liste:
  print("Tom liste")
  
# Printer Tom liste


 

Klippe ut deler av en liste:


liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

print(liste[:3]) 
# De tre første - [1, 2, 3]

print(liste[3:]) 
# De tre siste - [4, 5, 6]

print (liste[-1]) 
# Den siste - 6


 

Endre innholdet i liste:


liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

liste[2] += 5

print(liste)

#[1, 2, 8, 4, 5, 6]


 

Skjøte sammen lister:


list1 = list('abc') + [1, 2, 3]

print(list1)

# ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

 

Siste element i en liste:


siste_element_1 = liste1[len(liste1) - 1]

siste_element_2 = liste1[-1]