Lokale og globale variabler

Video

Innhold

Lokale variabler:


# To lokale variabler med samme navn men med forskjellig innhold

def trondheim():
  kongens_gate_1 = "Vitensenteret"
  print("Trondheim: ", kongens_gate_1)
  
def oslo():
  kongens_gate_1 = "Waisenhuset"
  print("Oslo: ", kongens_gate_1)
  
trondheim()
oslo()

# Trondheim: Vitensenteret
# Oslo: Waisenhuset

 

Globale variabler:# En global variabel er globalt tilgjengelig

var1 = "En global variabel"

def funkA():
  var1 = "En lokal variabel"
  print(var1)
  
def funkB():
  print(var1)
  
funkA()
funkB()

# En lokal variabel
# En global variabel (Kan ikke endres inne i en funksjon.)

 

Endring av global variabel inne i funksjon


# Endring av en global variabel

var1 = "En global variabel"

def funkA():
  global var1
  var1 = "En endret global variabel"
  print(var1)
  
def funkB():
  print(var1)
  
funkA()
funkB()

# En endret global variabel
# En endret global variabel