Løkker – Pass – Break – Continue

Video(NTNU):

Innhold:

break i for løkke

 

break i while løkke

 

pass – kan brukes som placeholder

 

continue – for å utelate programlinjer