Objekter klasser og metoder

Video(fra kladdeboka.com)

Innhold

 


class Bankkonto(object):
 
  def __init__(self, kontonavn, penger, rente = 0):
    # Initialiserer et objekt
    self.kontonavn = kontonavn
    self.penger = penger
    self.rente = rente
 
  def sett_inn(self, pengesum):
    # Setter inn penger
    self.penger += pengesum
 
  def ta_ut(self, pengesum):
    if pengesum > self.penger:
      return 0
    self.penger -= pengesum
    return pengesum
 
min_konto = Bankkonto("Tommys konto", 100, 5)
 
print(min_konto.kontonavn) # Tommys konto
 
print(min_konto.penger) # 100
 
min_konto.sett_inn(50)
 
print(min_konto.penger) # 150
 
uttak = min_konto.ta_ut(20)
 
print(uttak) # 20
 
print(min_konto.penger) # 130