Rekursjon

Video(NTNU):

Innhold

Enkel rekursjon vha funksjon som kaller seg selv 4 ganger.


def funk1(i):
  print(i)
  i+=1
  if i < 5: # Bare hvis i < 5
    funk1(i) # Kall til funk1, i øker i verdi
    
funk1(1) # Kall til funk1, parameter 1

# 1
# 2
# 3
# 4