Tupler

Video(NTNU):

Innhold:

Tupler har samme egenskaper som lister, men de er «immutable», dvs de kan ikke forandres.

Opprette tupler:


a = (1, 2, 3)

b = 2, 3, 4

print(a)
# (1, 2, 3)

print(b)
# (2, 3, 4)

print(type(a))
# <class 'tuple'>

print(type(b))
# <class 'tuple'>

 

Konvertere til tupler:a = tuple("abc")
print(a)
# ('a', 'b', 'c')

b = tuple([1, 2, 3])
print(b)
# (1, 2, 3)