Variabler og printing

Video

Innhold

  • en_variabel = 10 – Eksempel på deklarering av variabel med verdi eller innhold integer 10
  • Variabelnavn er case-sensitiv
  • Deklareres dynamisk
  • type settes automatisk
  • print(variabelnavn1, variabelnavn2)
  • print(variabelnavn1, variabelnavn2, 123, «abc»)
  • print(variabelnavn1, variabelnavn2, sep = «***») skifter ut mellomrom.
  • print(variabelnavn1, variabelnavn2, end = «, «) tar vekk linjeskift på slutten av linjen