Elektroniske kretser og nettverk

Kompetansemål etter elektroniske kretser og nettverk (197 t)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge, bygge, programmere og dokumentere et produkt bestående av mikrokontroller, relevante sensorer og aktuatorer for å oppnå ønsket virkemåte
  • installere maskinvare og programvare i en datamaskin ut fra leverandørenes dokumentasjon, gjøre rede for maskinvarens oppgaver, egenskaper og spesifikasjoner og dokumentere systemet etter utført installasjon.
  • planlegge, montere, konfigurere og dokumentere et mindre datanettverk med internett-tilkobling, uføre relevante målinger, forklare hvilken rolle komponentene har i nettverket og redegjøre for enkle tiltak for å sikre nettverket
  • planlegge, koble og dokumentere en strømforsyning med lineær spenningsregulator og gjøre rede for strømforsyningens virkemåte
  • gjennomføre risikovurdering og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for el- og IKT-sikkerhet og HMS
  • utføre arbeidet fagmessig i henhold til relevante forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og ved å bruke riktig håndverktøy og maskiner
  • velge og bruke riktige instrument for å utføre målinger på datateknologiske system, datanettverk og elektroniske kretser, gjøre beregninger og vurdere måleresultatet opp mot beregnede verdier
  • vurdere kvalitet på eget arbeid og vurdere forbedringspotensial
  • håndtere avfall etter utført arbeid på en miljømessig riktig måte og kunne drøfte produkters miljøpåvirkning