Stort-læringsoppdrag

Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosessmodell.

Vi gjennomfører læringsoppdraget med utgangspunkt i den gamle veiledningen for gjennomføring av fagprøve i automatiseringsfaget. Vi forenkler kanskje litt ved å redusere antallet målemetoder.

Læringsoppdraget skal inneholde disse prosjektdelene.

 • Planlegging.
 • Gjenomføring
 • Dokumentasjon
 • Overhøring/utspørring.

Innhold/Omfang:

 • En styringsoppgave.
 • 4 målemetoder
 • En reguleringssløyfe som skal optimaliseres.
 • Montering av kabler og utstyr.
 • En motorstyring med kabeldimensjonering.

Å planlegge vil si å utarbeide den første utgaven av dokumentasjonen. (Noe av dette kan vi samarbeide om)

 • Framdriftsplan.
 • Risikovurdering.
 • Systembeskrivelse og brukerveiledning.
 • Arrangementstegning.
 • PI&D
 • Hovedstrøsskjema.
 • Styrestrømsskjema.
 • Strømsløyfer.
 • PLS Program.
 • I/O Liste (Tilordningsliste.)
 • Rekkeklemmetabell.
 • Finne fram produsentens dokumentasjon.

Dokumentasjon har i utgangspunktet samme innhold som fra planlegging, men man retter opp for feil og endringer gjennom produksjonsfasen. Dessuten så må det også utarbeides et underlag for sluttkontroll og skrives en samsvarserklæring.

Vanlig grunn til stryk på fagprøven: Svak dokumentasjon.

Vurdering: Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, utspørring.

Ved gjennomføring av fagprøve så vil fagprøvenemnda være til stede ved oppstart. I forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon, så arbeider fagprøvekandidaten stort sett selvstendig. Til sist og på siste fagprøvedag, så gjennomføres overhøring med utspørring og gjennomgang av dokumentasjon og utførte arbeider.

På VG2 så arbeider vi i team og så samarbeider vi og hjelper hverandre.