Kategoriarkiv: Uncategorized

Onsdag den 22 September

B-Klassen – Oppstart av kurs i Cyber Security (A-Klassen starter opp litt senere.)

Læreplanen har to mål som har en ganske generell utforming:

  • Anvende ulike elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
  • Vurdere datasikkerhet i automatiserte anlegg

Tidligere så var dette med datasikkerhet i forhold til automatiserte systemer kanskje ikke et veldig viktig tema. I dag så blir det mer og mer vanlig at automatiserte systemer og Intelligente bygninger blir koblet opp mot Internett. I dag så har dette blitt til et meget sentralt og viktig tema, både i forhold til automatiserte systemer og i forhold til bygninger Et kjent eksempel på hacking av en industrivirksomhet er hackerangrepet mot Norsk Hydro i 2019.

Det er litt opp til dere som elever hvor dypt dere ønsker at vi skal gå, og hvor mye dere ønsker at vi skal lære i forhold til dette temaet. Når man kobler et automatisert anlegg eller en intelligent bygning til Internett, så kan angrepene mot bygningen eller det automatiserte systemet starte nesten umiddelbart. Det vil sånn sett være en stor fordel eller nesten en nødvendighet å vite hvordan disse angrepene skjer, og hvordan vi kan beskytte oss mot disse angrepene.

Vi vil kunne bruke flere forskjellige fagressurser og lærekilder, to av dem er «HackerHighschool» og Cisco Networking Academy

Skal vi få til å lære oss noe av dette stoffet med noen særlig grad av dybde, så må vi sette opp vår egen teslab. Det kan vi kanskje gå i gang med nå i dag.

Mandag den 20 September

A-Klassen

Vi gjør opp status når vi starter på ettermiddagen.

Hvis det passer best å fortsette med å sluttføre prosjektene på veggen, da  gjør vi det.

Vi holder nå ellers på med å gå gjennom prinsippene rundt jording. Vi har også begynt på en «helhetlig og tverrfaglig repetisjon» av prinsippene rundt regulering og instrumentering i forhold til reguleringssløyfer.

Fredag den 17 September

Først så gikk vi gjennom læreplanen og fant ut at ganske mange av målene var «tverrfaglige». Vi diskuterte også gjennomføring og status.

Vi jobbet så med teori rundt kapittel 2 i Montørhåndboka og fordelingssystemer, og så gjennomgikk vi et spørsmålsark i forhold til dette.

Vi legger også ut spørsmålsark for neste kapittel som handler om jording, nå i dag, slik at dere kan kikke litt på det. (Se vedlegg.)

Tirsdag den 07 September

Vi jobbet først med teori og gjennomgang av myndighetsorganer og regelverk.

Etterpå så logget vi oss inn på Industriskoen og «Automatiserte systemer» og så gikk vi gjennom det samme stoffet (pluss litt mer) i fellesskap.

Vi diskuterte de felles prinsipper for dimensjonering som finnes i NEK 400 og NEK EN 60204-1

  • Strømføringsevne – Den strømstyrken som kabelen tåler før det blir varmgang.
  • Spenningsfall – U = R * I  (Spenningsfallet i kabelen øker med resistans og strømstyrke.)
  • Minste kortslutningsstrøm (Gir en kortslutning ved kabelens ende en tilstrekkelig kortslutningsstrøm?

Vi utsatte gjennomgangen av den forskirften som har å gjøre med sikkerhet for arbeidstaker ved arbeide på elektriske anlegg.

Så jobbet vi med praksis. Vi ble ferdig med fordelingsskapet pluss 2 stk maskintavler.

Vi skulle begynne å gå gjennom teorien rundt jordfeilvern.