Forfatterarkiv: arne

Tirsdag den 18 mai

Status for begge klasser er fortsatt slik:

Vi har nå i gang 3 forskjellige prosjekter og læringsoppdrag.

Hovedprosjekt: Læringsoppdrag med robot, robotbil, programmering i C++, varmepumpe, 3D printing. Vi holder på med dette.

Ekstra prosjekt som følge av Korona: Utvikling av termostat for styring av varmepumpe eller varmeovn. Vi mangler litt på å få ferdig programmeringen.

Ekstra prosjekt som følge av sikkerhetsuke. Programmering av program for kryptering i C++. Alle fikk til det første programmet med innlesing og utlesing i data og utregning ut i fra Ohms lov på tre forskjellige måter ved hjelp av C og C++.

A og B-Klassen: VI ble enige om at det passet best å jobbe med hovedprosjektet på skolen, og så heller jobbe med de to andre prosjektene når vi har hjemmeundervisning ifbm korona

B-Klassen

Vi gjennomførte utprøvingen av et program skrevet i C++ som kunne kryptere.

Dessuten så begynte vi å se litt på websiden om kryptering og vi gjorde ferdig de tre første spørsmålene om kryptering.

Mandag den 10 mai

A-Klassen

I dag er det hjemmeundervisning. Da passer det godt å ta opp igjen noe vi jobbet med i «IKT sikkerhetsuken» og som vi ikke ble ferdige med. Det er å utarbeide et program i C++ som kan kryptere ut i fra de samme prinsippene som de gamle romerske keisern Cesar gjorde det.

Dette har vi lært:

  • Å installere Codeblocks IDE og å få små programmer i C og C++ til å lese og skrive ut data. Link
  • Å vite hva tolkede og kompilerte programmeringsdspråk er for noe. Link
  • Vi gjennomførte tre stk treningoppgaver der vi utførte beregninger etter Ohms lov. Link
  • Vi kikket litt på Mike Dane sin kursside. Link
  • Vi kikket også på W3Scschools webside om C++ Link
  • Vi begynte også å kikke på en webside om kryptering, men her var det ikke så mye vi rakk. Link
  • Vi holdt på med å skulle utarbeide dette programmet i C++  som kan kryptere og dekryptere en tekststreng ut i fra Julius Cesar sin metode, Link

Da blir dagens oppgave i hjemmeundervisningen å hjelpe Julius Cesar med krypteringen slik dette nå kan skje automatisk, i stedet for at Julius Cesar skal være nødt til å sitte å slå opp i en tabell. Her har vi altså en link til et kildekoden til et program som kan utføre dette. Programmet kan «hackes» endres og tilpasses, slik som dere måtte ønske det.

Kan krypteringen eventuelt bli sterkere eller bedre? Hvordan?

Fredag den 07 Mai

Status for begge klasser:

Vi har nå i gang 3 forskjellige prosjekter og læringsoppdrag.

Hovedprosjekt: Læringsoppdrag med robot, robotbil, programmering i C++, varmepumpe, 3D printing. Vi holder på med dette.

Ekstra prosjekt som følge av Korona: Utvikling av termostat for styring av varmepumpe eller varmeovn. Vi mangler litt på å få ferdig programmeringen.

Ekstra prosjekt som følge av sikkerhetsuke. Programmering av program for kryptering i C++. Alle fikk til det første programmet med innlesing og utlesing i data og utregning ut i fra Ohms lov på tre forskjellige måter ved hjelp av C og C++.

A og B-Klassen: VI ble enige om at det passet best å jobbe med hovedprosjektet på skolen, og så heller jobbe med de to andre prosjektene når vi har hjemmeundervisning ifbm korona.