Forfatterarkiv: arne

B-Fredag den 29 September

Vi kjører i gang læringsoppdrag 2.

Hvis det er noen som har behov for repetisjon av toeri, så er det bare å si i fra.

Først så blir det å utarbeide dokumentasjon, og få denne godkjent, og så blir det praktisk gjennomføring.

B-Tirsdag den 19 September

I dag så startet vi opp en et nytt prosjekt. Etter litt diskusjon så ble beslutningen å gjennomføre en motorstyring som gjør bruk av en frekvensomformer og ingen ting annet.

Følgende dokumentasjon skal utarbeides:

 • Arrangementstegning
 • Hovedstrømskjema
 • Styrestrømskjema

Så blir det å koble opp og teste ut, dvs gjennomføre en funksjonsprøve av installasjonen.

****

De fleste ble ferdige med tegningene og kom i gang med praktisk oppkobling.

A-Mandag den 11 september

Ble vi godt nok ferdig med arket med sprsmål om sluttkontroll?

Hvis det er behov for det så kan vi eventuelt fortsette med spørsmålsarket.

Det som vi også skulle ha gjort er å montere ned kabler og ledninger i maskintavene og gjøre klar til neste øvelse.

Vi kan også diskutere hva som skal være innholdet i den første/neste øvelsen.

****

Vi var ferdige med spørsmål om sluttkontroll, men alle hadde ikke skrevet ned svarene.

Vi jobbet så videre med spørsmålsark om asynkronmotor, og så ble vi ferdige med spørsmål til og med 10. Vi gikk også gjennom teorien, litt detaljert og så på en video.

Så fjernet vi ledninger og kabling i masintavlene og gjorde klar til neste øvelse.

A-Onsdag den 06 September

De to klassene har nå kommet omtrent like langt. B klassen jobbet med et spørsmålsark, der vi gikk litt i dybden på hvordan vi gjennomfører målinger ved sluttkontroll, altså det vi allerede har jobbet med i praksis. Det er kanskje lurt at vi gjør det samme.

Nå som vi har testet ut skapene/maskintavlene så kan vi også demontere ledninger og kabler, slik at det er gjort klar for en ny oppgave, dvs vår første oppgave. Dere kan være med å diskutere litt, hva dere ønsker at oppgaven skal handle om. Læreplanen har jo sine mål, men rekkefølge og praktisk gjennomføring, det kan vi jo bestemme selv.

Her er noen prosjektopplegg som dere kan vurdere:

Vi vurderer/diskuterer 4 forskjellige innhold på første prosjekt:

 • En ren kontaktorstyring (Holdekrets/dreieretningsvender/sjerne delta vender.)
 • PLS prosjekt.
 • Frekvensomformer.
 • PLS + Frekvensomformer + kontaktor

Hva mener dere gir passe vanskelighetsgrad og best mulig læring?

B-Tirsdag den 05 September

I dag så mistet vi litt tid på grunn av skolevalget. Så jobbet vi med et spørsmålsark som handlet om «gjennomføring av målinger ved gjennomføring av sluttkontroll». Dette ble vi ferdig med, men det er sikkert ting som bør repiteres.

Etterpå så demonterte vi kablingen i maskintavlene, slik at de er klar for ny gennomføring av oppgaver. Vi gikk så i gang med å diskutere hva vårt neste, dvs vårt første automasjonsprosjekt skulle handle om. Læreplanen har jo et antall krav, men rekkefølge og praktisk gjennomføring, hva som er vanskelig og hva som må jobbes med, det kan vi jo velge selv.

Vi vurderer/diskuterer 4 forskjellige innhold på første prosjekt:

 • En ren kontaktorstyring (Holdekrets/dreieretningsvender/sjerne delta vender.)
 • PLS prosjekt.
 • Frekvensomformer.
 • PLS + Frekvensomformer + kontaktor

Vi kan diskutere og frosøke å komme fram til i fellesskap, hva som passer best og hva som gir best mulig læring.