Forfatterarkiv: arne

A-Mandag den 04 September

Det viste seg å bli litt problemer med gjennomføringen av målinger, spennigssetting, funksjonsprøve og dokumenasjon i forhold til maskintavlene på sist fredag.

Vi kan nok sikkert fikse dette i løpet av denne mandagen.

A-B Fredag den 01 September

Litt om cybersecurity:

Oppgaver:

*******

Slik ble dagen faktisk gjennomført.

Del1. Nettvett.

Del 2. Grunnleggende om nettverk og shellkommandoer i Windows, (whoami, ping, tracert, ifconfig.)

Del3. Ghjennomgang av eksisterende maskintavler og jobbe med tegninger av anlegget.

B-Tirsdag den 29 august

Vi fulgte litt av det samme opplegget som for B-Klassen fra i går.

Først så tok vi i bruk tegneprogrammet Draw.io og så trente vi på å tegne i flere lag.

Så låste vi opp og kikket på maskintavlene fra forrige klasse/skoleår, og så begynte vi å utarbeide dokumentasjon/arrangementstegning.

For å gjøre klar til å sette på strøm, så trente vi på og gikk gjennom prinsippene for disse målingene:

 • Kontinuitet i jordleder
 • Overlag til jord.
 • Kortslutning.

Vi gjennomførte teori og praksis, litt i dybden, og så var dagen gått.

Spørsmålsark vedrørende komponenter er foreløpig satt på vent, men vi henter dem fram litt senere.

A-Mandag den 28 august

Vi holder fortsatt på med repeitisjon av grunnleggende teori fra VG1. Spørsmålsarkene er nå lagt ut som innlevering. Det er foreløig ikke satt noen frist. Vi kan også jobbe litt i fellesskap med å finne fram til gode svar, hvis det er behov for det.

Dere kan være med på å bestemme innhold/rekkefølge på innholdet i undervisningen, slik at undervisningen forhåpentligvis ikke blir «kjedelig».

Et par tema som vi også skal begynne å se på er forberdelser til praksis i form av litt om dokumentasjon og måleteknikk.

Vi skal etterhvert/til å begynne med også ta i bruk et ganske enkelt vektorbasert tegneprogram

Aktuelle tegninger vi skal kunne utarbeide:

 • Arrangementstegning.
 • Styrestrømskjema
 • Hovedstrømskjema
 • Rekkeklemmetabell

Et annet tema vi skal «flette inn» etterhvert er det som går på intelleigente bygninger, smarthus og cybersikkerhet.

Ettema som vi også må se litt inn på før praksis med strøm på anleggene, det er det som går på måleteknikk, måling av spenning og strøm og «sluttkontrollmålinger» som kontinuitet i jordleder, kortslutning og overslag til jord.

Vi kan ta en liten diskusjon omkring rekkefølge og hvordan vi organiserer dette.

*******
det ble til at vi åpnet og kikket på skapene, og så gikk vi i gang med å lage arrangementstegniger vha Daw.io. Vi trente spesielt på å tegne i to lag.

Tirsdag den 13 juni

I 2021 så skjede det et dataangrep mot Østre Toten kommune.

 • Bruk Internett og finn ut hva som skjedde.
 • Hvilke konsekvenser fikk dette angrepet for kommunen og for innbyggerne?
 • Hvem var det som gjennomførte angrepet, og hvem var det som sto bak?
 • Er det mulig å gjennomføre denne typen angrep mot bedriftens automatiserte systemer?
 • Finnes det noen eksempler på at dette har skjedd?
 • Kan denne typen angrep ha betydning for samfunnet som helhet?
 • Hvem er det som gjennomfører cyberangrep, og hvordan jobber de?
 • Hva er forskjellen mellom operasjonell teknologi OT og informasjonsteknologi IT?