A-Mandag den 11 september

Ble vi godt nok ferdig med arket med sprsmål om sluttkontroll?

Hvis det er behov for det så kan vi eventuelt fortsette med spørsmålsarket.

Det som vi også skulle ha gjort er å montere ned kabler og ledninger i maskintavene og gjøre klar til neste øvelse.

Vi kan også diskutere hva som skal være innholdet i den første/neste øvelsen.

****

Vi var ferdige med spørsmål om sluttkontroll, men alle hadde ikke skrevet ned svarene.

Vi jobbet så videre med spørsmålsark om asynkronmotor, og så ble vi ferdige med spørsmål til og med 10. Vi gikk også gjennom teorien, litt detaljert og så på en video.

Så fjernet vi ledninger og kabling i masintavlene og gjorde klar til neste øvelse.