A-Onsdag den 06 September

De to klassene har nå kommet omtrent like langt. B klassen jobbet med et spørsmålsark, der vi gikk litt i dybden på hvordan vi gjennomfører målinger ved sluttkontroll, altså det vi allerede har jobbet med i praksis. Det er kanskje lurt at vi gjør det samme.

Nå som vi har testet ut skapene/maskintavlene så kan vi også demontere ledninger og kabler, slik at det er gjort klar for en ny oppgave, dvs vår første oppgave. Dere kan være med å diskutere litt, hva dere ønsker at oppgaven skal handle om. Læreplanen har jo sine mål, men rekkefølge og praktisk gjennomføring, det kan vi jo bestemme selv.

Her er noen prosjektopplegg som dere kan vurdere:

Vi vurderer/diskuterer 4 forskjellige innhold på første prosjekt:

  • En ren kontaktorstyring (Holdekrets/dreieretningsvender/sjerne delta vender.)
  • PLS prosjekt.
  • Frekvensomformer.
  • PLS + Frekvensomformer + kontaktor

Hva mener dere gir passe vanskelighetsgrad og best mulig læring?