B-Tirsdag den 05 September

I dag så mistet vi litt tid på grunn av skolevalget. Så jobbet vi med et spørsmålsark som handlet om «gjennomføring av målinger ved gjennomføring av sluttkontroll». Dette ble vi ferdig med, men det er sikkert ting som bør repiteres.

Etterpå så demonterte vi kablingen i maskintavlene, slik at de er klar for ny gennomføring av oppgaver. Vi gikk så i gang med å diskutere hva vårt neste, dvs vårt første automasjonsprosjekt skulle handle om. Læreplanen har jo et antall krav, men rekkefølge og praktisk gjennomføring, hva som er vanskelig og hva som må jobbes med, det kan vi jo velge selv.

Vi vurderer/diskuterer 4 forskjellige innhold på første prosjekt:

  • En ren kontaktorstyring (Holdekrets/dreieretningsvender/sjerne delta vender.)
  • PLS prosjekt.
  • Frekvensomformer.
  • PLS + Frekvensomformer + kontaktor

Vi kan diskutere og frosøke å komme fram til i fellesskap, hva som passer best og hva som gir best mulig læring.