Prosjekt Programmering

Noe av målet og hensikten med prosjektet mot slutten av skoleåret er at dere skal jobbe litt friere og kanskje litt mer ut i fra egne interesser i forhold til tidligere i skoleåret. Det er også et mål i seg selv at dere skal «lære å lære» og å bli mer selvstendige i læringsprosessen. Jeg har skrevet litt mer om dette her.

Vi kan kanskje allikevell liste opp noen «mål og prinsipper» for ha som kan være viktig og fronuftig å lære når man skal lære å programmere i C++.

IDE og tolkede og kompilerte programmeringsspråk.

Når vi har jobbet med programmering tidligere dette skoleåret, så har vi ikke jobbet ut i fra noe «IDE». De fleste arbeider med utvikling av programvare ute i bedrifter skjer ved bruk av et IDE.

Noe av det første dere bør forsøke å finne ut av, det er hva det er som er den grunnleggende forskjellen mellom «tolkede» og «kompilerte» programmeringsspråk og også ha et IDE og en kompilator egentlig er for noe.

Det IDE’et som anbefales brukt i dette kurset er «Codeblocks«.

Det anbefales at dere starter opp med å installere Codeblocks IDE med tilhørende C/C++ kompilator og at dere også tester ut både C og C++ syntaks, slik som beskrvet på denne websiden.

Hva betyr elelrs ordet «syntaks» og hva bruker man en syntaks til? Når vi programmerer Arduino, hvilken «syntaks» er det da vi bruker?

Uvikling av kompetanse i programmering.

Det anbefales at dere arbeider litt med å lære dere noe av det grunnleggende som er felles for flere moderne programmeringsspråk, slik som C, C++, Java, C#, Python, JavaScript, osv. Programmeringsspråkene har en hel del til felles, slik at når man kan bruked et ene, for eksempel C/C++ så er det forholdsvis enkelt å lære seg et annet språk etterpå.

Vi har tidligere brukt en video av Mike Dane som har fungert meget bra i en slik sammenheng. Vi rekker nok ikke hele denne videoen men det anbefales at dere starter opp med de temaene som er linket opp på websiden, fra Start og til og med functions.

Her er linken til en webside med denne videoen.

Her er også kurssiden til MIke Dane, der dere også kan kopiere ut kildekoden. (Det tar jo litt lengere tid når man skal skrive alt selv.)

Det finnes også et lite land som heter Norway. Utenfor byen Stavanger så finnes det et tettsted som heter Sandnes. Der bor familien Refsnes. Familien driver et firma som har vært en av de største i verden i forhold til antall besøkende og opplæring i ulike typer programmering.

Her er familiens temaside for programmering i C++. Her er det ganske mange kodesnutter som det kan være nyttig å bruke.

Dette stoffet er også forholdvis likt fra programmeringsspråk til programmeringsspråk, slik at dere ikke bare lærer C/C++ men «å programmere» slik at denne kompetansen kan brukes til mange andre programmerings-språk etterpå.

Etterpå, hvis dere kommer fram til og med «functions» så kan dere få noen flere «artige» programmeringsoppgaver.

Det vil være lurt å se på videoene og forsøke å forstå, og så prøve ut flest mulig av disse programmeringseksemplene i praksis.