Blogging ifbm undervisning

Jeg har fosøkt å blogge på MS Teams, men dette har ikke fungert optimalt. Det blir for eksempel tungvint når man må logge inn for å kunne lese data. Jeg vil nå forsøke å blogge litt i denne åpen bloggen.