Tirsdag den 10 november

Fri for elevene men den som ønsker det kan jo repitere litt.

Ved å velge «Kontroll F5» så fyller presentasjonen hele skjermen.

Litt info untenom, for lærerne, men alikevell i «pereferien»:

Skolen er deltaker i et Internasjonaliseringsprosjekt som går på «Cyber Security».

Jeg har undersøkt litt av hva som finnes av læringsressurser for «Cyber Security» ute på Internett, og da fant jeg spesielt dette opplegget som er speiselt tilpasset «ungdom» pluss at det kanskje også er litt rettet mot eller passer for «tekniske fag».

En del av stoffet ser ut til å overlappe med «dagens tema», for eksempel innholdet i dette kompendiet: