Torsdag 03 desember

A-Klassen

Vi gjennomførte øvelsen med av-på styring av en trefasemotor. Alle med unntak av en elev som hadde fravær fikk testet og sjekket at styringen virket både med lysdiode og trefasemotor.

Vi delte ut neste oppgave som er et læringsoppdrag som går ut på start og stopp av to 3-fase motorer med hver sin startknapp og felles stoppknapp..