Mandag 7 desember

A-Klassen

Litt om ytre rammer.

På grunn av at læreplanen inneholder en god del fremmedord og begreper som det er vanskelig å forså før vi har kommet et stykke ut i skoleåret, så gjennomgikk vi ikke læreplanen ved oppstart av skoleåret. Nå har vi kommet så langt ut i skoleåret at det bør passe med en slik gjennomgang.

Læreplaner:

Skolereglement

 

  • Vi gikk gjennom skolereglementet og læreplanen.
  • Der etter så hadde vi en demo med et selvkomponert Arduino orgel.
  • Der etter så jobbet vi videre med å få simulatormodellen med start og stopp av to motorer ferdig.
  • Neste gang – Praktisk oppkobling av to motorer med felles stopp.