Fredag den 11 desember

A og B klassen.

Vi må gjort ferdige læringsoppdraget med start og stopp av to motorer. Mange er ferdige med det praktiske. Det kan på den annen side se ut som det er litt behov for forbedringer i forhold til den skriftlige innleveringen.

Vi må få til en skriftlig innlevering som kan holde samme standard som det man senere skal bruke til eksamensoppgaver og til fagprøver, slik at vi kommer i gang med trening på «profesjonell dokumentasjon». Vi kan være litt flekseible på hvordan dette gjøres bare det ender opp med et sluttresultat som ser «bra» ut.

Det har vist seg å være et lite problem å få til gode programutskrifter. Hvis vi tar i bruk programmet notepad++ så kan vi få til ganske gode programutskrifter på for eksempel pdf format.

Vi er foreløpig ferdig med temaet «datakommunikasjon og nettverk». Dette ble avsluttet med en prøve, slik at det ikke er så kritisk om dere gjør ferdig de treningsoppgavene som vi la ut tidligere. Når det der i mot gjelder læringsoppdraget med motorstyring, så er det viktig at det blir godt dokumentert, slik at dette kan være med å telle til karakter.

Det er ikke noen helt fast format for hvordan en rapport skal skrives men her er jo et par beskrivelser som vi kan jobbe ut i fra og utvikle videre til vårt formål:

Man bør tenke på at rapporten skal være med på å telle til karakter, akkurat som en prøve. Det beste er å få bilder og slike ting lagt inn sammen med teksten i et word dokument. Det bør gå bra å legge en programutskrift som vedlegg i pdf format. Alle vedlegg bør være merket med navn akkurat som for en prøve.

Mal for utarbeidelse av rapport

I B klassen så mangler nå en testkjøring. I A klassen så er de bare ferdig med simulatorkjøring. Begge klassene har fått gjennomgått opplegg for rapportskriving.