Fredag den 22 Januar

A og B klassen.

Vi repeterte spenningsdeleren og potmeteret.

Så kikket vi også på en video om steppermotoren og diskuterte den også.

Vi brukte video pluss simulatormodell for å forklare.

Vi så også på prinsippet omkring H bridge og motorkontrolleren til H. (Bare B Klassen.)

Så gjorde vi ferdig styringen til «fjernstyrt dørlås» slik at denne kan kobles opp neste gang.