Mandag den 01 Februar

A klassen

Vi gikk gjennom læreplanen og diskuterte undervisningopplegget.

Vi har nå dekket inn i forhold til en god del «grunnleggende mål» i forhold til læreplanen slik at det nå i forholdsvis litt større grad er mulig at dere som elever kan være med på å bestemme innholdet i og gjennomføringen av faget slik at det ikke bare handler om «å bli lært» men også «å lære seg».

Det vil også være viktig at vi får til «dybde og bredde» i opplæringen, slik at vi både oppnår en forståelse for «hvordan tingene virker» og «hvordan tingene henger sammen». På denne måten så skal vi opparbeide kompetanse til å anvende kunnskap og å løse problemer i kjente og ukjente sammenhenger.

Vi jobbet også videre med praksisdelen av læringsoppdrag 2 som handlet om anvendelse og bruk av servomotorer. Ve ble ferdig med praksis til del 1, men vi mangler potmetere til del 2.