Mandag den 22 Februar

A-Klassen

Vi ble ferdig med den siste praksisdelen av læringsoppdraget.

Neste gang:

Planlegging for perioden vinterferie-sommerferie. Vurdere ønskede aktiviteter.

Mulig vi bør samarbeide litt om dokumentasjonen.