Fredag den 26 Februar

A og B-Klassen

Vi gjorde ferdig den skriftlige rapporten for læringsoppdrag 2, del 1, 2 og 3 som handler om servomotorer.

En elev i B klassen gjennomførte også praksisdelen til del 2.

Vi ble enige om siste frist for innlevering skulle være søndag den 07 Mars 2021.

Vi delte ut spørreundersøkelse i begge klasser med spørsmål om ønskede læringsaktiviteter fram til våren.