Mandag den 22 mars – ekstrapost

Her er spørsmålene omkring virkemåte, som vi bør forsøke å finne ut av.

Fjernstyring av bolig – Spørsmål om virkemåte

  1. Når vi koblet opp det tekniske anlegget, så brukte vi ingen separat strømforsyning og vi koblet bare nettverkskabelen til PC. Hvordan fungerte egentlig dette?
  2. Hva er oppgaven til Tellsticknet gateway, og hvordan fungerer denne, hvis vi skal beskrive den i litt ”grove trekk”?
  3. Hva er oppgaven til de strømbryterne som kan slås av og på. Hvordan fungerer disse?
  4. Hvordan er det mulig å styre strømbryterne via en lokal trådløs fjern kontroll, og hvordan fungerer dette? Behøver man tilkobling til Internett for at dette skal fungere?
  5. Hvordan kan det være mulig å styre og konfigurere strømbryterne fra en PC? Vil dette fungere uten tilkobling til Internett?
  6. Hvordan kan det være mulig å styre strømbryterne fra en mobiltelefon? Vil dette fungere uten tilkobling til Internett?
  7. Hvordan fungerer dimmeren? Behøver dimmeren Internett for å fungere?
  8. Hvordan fungerer magnetsensoren? Behøver magnetsensoren Internett for å fungere?