Fredag den 03 September

A-Klassen

Vi jobbet med prosjektet på morgenen. En del endringer i styrestreømmen. Flere indikatorlamper. Endringer i oppkoblingen av brytere. Bryterne skal ikke være bare for dette ene prosjektet men også for framtidige prosjekter.

Litt gjennomgang av prinsipper omkring å dele et stort prosjekt opp i mange små, som gjennomføres og kvalitetssikres hver for seg. Vi målte at hovedstrøm var koblet korrekt.

Praksis ble gjennomført den sid\ste delen av økten før lunch.