Tirsdag den 07 September

Vi jobbet først med teori og gjennomgang av myndighetsorganer og regelverk.

Etterpå så logget vi oss inn på Industriskoen og «Automatiserte systemer» og så gikk vi gjennom det samme stoffet (pluss litt mer) i fellesskap.

Vi diskuterte de felles prinsipper for dimensjonering som finnes i NEK 400 og NEK EN 60204-1

  • Strømføringsevne – Den strømstyrken som kabelen tåler før det blir varmgang.
  • Spenningsfall – U = R * I  (Spenningsfallet i kabelen øker med resistans og strømstyrke.)
  • Minste kortslutningsstrøm (Gir en kortslutning ved kabelens ende en tilstrekkelig kortslutningsstrøm?

Vi utsatte gjennomgangen av den forskirften som har å gjøre med sikkerhet for arbeidstaker ved arbeide på elektriske anlegg.

Så jobbet vi med praksis. Vi ble ferdig med fordelingsskapet pluss 2 stk maskintavler.

Vi skulle begynne å gå gjennom teorien rundt jordfeilvern.