Torsdag den 25 November 2AUTA

Vi så først to video en generell innledende video om reguleringssløyfa og så så vi en til om av/på regulering. Så diskuterte vi innholdet. Dette holdt vi på med fram til lunch.

Etter lunch så jobbet vi med øvelser i måleteknikk.