Tirsdag den 07 desember 3AUTB

Vi jobbet med spørsmålsarket omkring regelverk, og ble ferdig med det. Spørsmålsark og terorihefte (fra Norsk Industri) er lagt ut på Teams.

Så gikk vi gjennom to eksempler på sammensatte reguleringssystemer, med eksempler på å lese og forstå tegninger (PI&D). Det ene systemet var et eksempel på en kaskaderegulering. Det andre var et eksempel fra VG3 eksamen våren 2020.