Torsdag den 20 Januar 2AUTA

Vikar fra klokken 12:00

Elevene jobbet med sine prosjekter (utplasseringsuke).