Tirsdag den 1 Februar 2AUTA

Vi fortsetter litt i forhold til det temaet som var planlagt for i går pluss litt videre rundt dette.

 • Oppkobling av reguleringssløyfe
 • Hva er en prosess?
 • Hva menes med «prosess respons»?
 • Regulatorens «respons».
 • Avviksregulering, sammenligneren.
 • P-Ledd
 • I-Ledd
 • D-Ledd
 • P-Regulator med proporsjalbånd 100%
 • P-Regulering og statisk avvik
 • P-Regulerig og nødvendig off-set.
 • PI-Regulatoren.
 • «Integral Wind Up».
 • Prosessbelastning
 • Reguleringssløyfens «arbeidspunkt»?