Torsdag den 10 Mars 2AUTB

Vi gjennomførte grunnkurs i datakommunikasjon med praksisøvelse på 105.
Senere: Oppkobling av PLS med HMI.