Torsdag den 12 Januar 2023

I dag så får dere igjen prøven i reg tek. Hvis det er ønske om det så kan vi gå gjennom innholdet eller deler av det på tavlen.

Så må vi få gått gjennom status for alle prosjektene.

Jeg har opprettet en mappe hvor dere kan laste opp all den dokumentasjon som dere har laget og alle programmer. Men jeg er usikker på om dere elever har tilgang til å laste opp filer. Hvis det ikke går, eller fungerer på en brukbar måte, så oppretter vi en oppgave for innlevering av dokumentasjonen.

All dokumentasjon må levers individuekt og så må den være merket med navn.