Torsdag den 09 Mars 2023

Før lunch så diskurerte vi litt rundt eksamen og utspørring. Vi må regne med å bli spurt i forhold til all teori i elenergi og automatisering med hovedvekt på «hovedprosjekt». Det vil være spesielt viktig at «man» har god kompetanse i forhold til «VG1 lærestoff». Dette er:

Elenergi:

 • Automatsikringen. Oppbygning og valg. Valg av rett sikring.
 • Valg av kabler. (Litt)
 • Ohms lov.
 • Effektformelen.
 • Beregnign av belstningsstrøm for motor.

Automatisering.

 • Kontaktor
 • Holdekrets
 • Dreieretnignsvender
 • Stjerne delta vender
 • 3-Fase motor.
 • Motorskilt.

PLS

 • Hardware, oppbygging.
 • Ladder
 • OG, ELLER, IKKE
 • Holdektrets
 • Dreieretningsvender
 • Stjerne Deltavender

Dokumentasjon.

 • Arrangementstegning.
 • Styrestrømskjema
 • Hovedstrømskjema.

Sluttkontroll.

 • Måling av kontinuitet i jordleder. (Mindre enn 1 Ohm) (Ikke bruk beeper.)
 • Måling av isolasjonsmotstand mellom faseleder og jord. (Mer enn 1 M Ohm.)
 • Måling av kortslutning. (Vurdering av måleresultat kan være litt vanskelig.)

****

Etter lunch så jobbet vi med montering av skapene til hovedprosjektet.

Viktig at vi får bygd opp hovedprosjektet raskt slik at vi kan repitere på teori og trene på utspørring.