Tirsdag den 21 Mars 2023

Her har vi et ganske utmerket blokkskjema for vår reguleringsventil ved mr Wiliam:

Mulig vi kunne ha forbedret det litt ved å tegne på noen piler for informasjon/prosessflow

Ventilstilleren er en posisjonsregulering. Den regulerer posisjonen til ventilspindelen/ventilpluggen i retning/posisjon opp/ned.

Ventilstilleren fungerer som en mekanisk/pneumatisk regulator, som får feed-back fra ventilens mekaniske posisjon. Pådraget er trykkluftsignalet inn på den lineære trykkluftmotoren.

Det finnes også reguleringsventiler uten ventilstillere, men ved å bruke ventilstillere så får vi en mer nøyaktig kontroll over ventilens innstilling. På engelsk så kaller man «ventilstiller» for «positioner». (Den komponenten som bestemmer/kontrollerer ventilens posisjon.)