Torsdag den 23 Mars 2023

Vi er nå godt i gangmed gjennomgangen av treingsstasjonen.

Vi har bygd opp strukturen i klassenotatboka.

Neste tema?