Fredag den 05 Mai 2023

I dag så fikk vi 4 av 5 reguleringstrainere til å kjøre. Neste steg blir å trene på optimalisering og utspørring og utspørring om teori knyttet opp mot proskjektet.

En av de viktigste tingene å lære seg i løpet av utdanningen som automatiker, det er å lære å bruke fabrikken eller leverandørens dokumentasjon for de komponentene som vi bruker. TIl eksamen for VG3 automatisering, så kan man få utlevert så mye som ca 180 sider dokumentasjon som man skal sette seg inn i. Det høres kanskje veldig mye ut, men dokumentasjonen til frekvensomformer og regulator i vårt prosjekt utfjør ca 50 sider.

Jeg påstet denne posten hjemmefra og uten tilgang til komponentene, men jeg håper at jeg husker de riktige parnummer og modeller:

Et instrument som vi også bør lære å bruke i forbindelse med feilsøking, det er sløyfekalibratoren. (Det er ikke nok «å få tingene til å virke». Det er like viktig, eller kanskje enda viktigere å lære «gode måter å jobbe på».