Tirsdag den 13 juni

I 2021 så skjede det et dataangrep mot Østre Toten kommune.

  • Bruk Internett og finn ut hva som skjedde.
  • Hvilke konsekvenser fikk dette angrepet for kommunen og for innbyggerne?
  • Hvem var det som gjennomførte angrepet, og hvem var det som sto bak?
  • Er det mulig å gjennomføre denne typen angrep mot bedriftens automatiserte systemer?
  • Finnes det noen eksempler på at dette har skjedd?
  • Kan denne typen angrep ha betydning for samfunnet som helhet?
  • Hvem er det som gjennomfører cyberangrep, og hvordan jobber de?
  • Hva er forskjellen mellom operasjonell teknologi OT og informasjonsteknologi IT?