Fredag 13 November

A og B Klassen.

I dag så gikk vi gjennom prinsippene for AI og vi kikket på en video: Link

Vi intallerte og tok i bruk 4 stk Android Aps som har med AI å gjøre:

Så logget vi på nettstedet Tinkercad.com og så gjennomførte vi denne oppgaven med Arduino:

B klassen laget er program som kunne generere morsekode SOS. A klassen rakk ikke det.