Mandag 16 – Fredag 19 November

A klassen og B klassen:

I dag så skal vi forsøke å få til å utvikle en styring for et trafikklys.

Se på denne artikkelen i Wikipedia og utarbeid en styring ved hjelp av Arduino som kan klare denne oppgaven.

I et virkelig lyskryss så vil det sikkert være behov for å la trafikken flyte i noen minutter i hver retning, men i forbindelse med dette utviklingsprosjektet så kan dere jo la trafikken flyte i for eksempel 5 eller 10 sekunder i hver retning, slik at ikke testingen av løsningen tar alt for lang tid. Det vil jo være enkelt å endre tidsintervallene på et litt senere tidspunkt.

Her er en video som gir en løsning som ligner litt, men den må omarbeides litt hvis resultatet skal bli likt med det som beskrives i Wikipedia:

En litt vanskeligere oppgave: Hvis du vil utvikle løsningen for trafikklyset videre, så kan du forsøke å sette på en start og en stoppbryter, slik at du kan starte og stoppe sekvensstyringen.

Viktig: Bli til en «god hacker»! Finn ut hvordan tingene fungerer og finn så ut av løsningene selv. Ikke bare kopiere ferdige løsninger fra læreren. Når man en gang i tiden skal ut på jobb, så er det ikke alltid at det er noen å kopiere…