Mandag den 23 november.

A-Klassen

Det viste seg at ikke alle hadde fått til den første utgaven av programmet slik at vi jobbet videre med det. Alle ble ferdige med første utgave med unntak av en elev, som skulle gjøre programmet ferdig hjemme.