Tirsdag 24 November

B Klassen

Vi hadde 2 timer ekstra slik at vi rakk gjennom en del stoff.

Styring fortrafikklys ble gjennomgått i detalj og vi sørget for å bruke den tid som var nødvendig for at alle elevene skulle få løst oppgaven. Først så ble oppgaven løst ut i fra bruk av simulator og så ble den gjennomført som «virkelig oppkobing» etterpå.