Onsdag 25 November

B-Klassen

I dag så utarbeidet vi en motorstyring vha Arduino. Vi utviklet først løsningen ved hjelp av simulator. Så koblet vi det hele opp, programmerte og fikk det hele til å fungere i virkeligheten. Foreløpig så brukte vi bare en resistans og en lysdiode for å indikere motoren, men dette endrer vil til en «ekte motorstyring» litt senere, ved å koble opp via et rele.

Det ble stilt spørsmål om det er mulig å endre designet slik at man kan «togle» lysdiode/motor av og på ved hjelp av en bryter. Dette kan vi godt forsøke å få til. Det ble også stilt spørsmål om vi skulle gå i gang med en styring til en varmepumpe. En varmepumpe av en viss størrelse kan inneholde tre motorer og og en magnetvntil, slik at dette er en naturlig videreutfkling, i forhold til vårt prosjekt, for utvikling av motorstyringer ved hjelp av Arduino.

Edit: Jeg forsøkte å teste ut med å «togle» av og på med en bryter, men dette viste seg å være vanskeligere enn man skulle tro. Jeg fant denne websiden som ser ut til å ha noe som kan være riktig. har ikke testet.

Making a toggle switch button with Arduino