Mandag 18 Januar

A klassen.

Vi gikk grundig gjennom spenningsdeleren og potmeteret (Som kan brukes som en «trinnløs» spenningsdeler.)

Så kikket vil litt på video og snakket om den elektriske Servomotoren.

Vi gikk også gjennom et eksempel på styring av servomotor ved hjelp av potmeter og Arduino.