Fredag den 15 Januar

A og B klassen.

Vi gikk gjennom og diskuterte teorien rundt steppermotorer og Servomotorer. Vi snakket også om forskjellen mellom open loop og closed loop system, dvs mellom styring og regulering.

Vi så på videoer på denne websiden. Spesielt den første og den siste videoen:

Vi jobbet også med simulatoren og eksempel 1 og eksempel 2. De fleste ble ferdige med Eksempel 1 mens vi bare fikk startet opp på eksempel 2.

Teori:

  • Hva er et pådragsorgan – Eksempler?
  • Hva er styring på styring og regulering?
  • Hva er forskeller og likehter mellom en stepper motor og en servo?
  • Hva kan de brukes til?

Vi oppdaget også noen «kompetansehuller» som vi bør tette igjen: