Fredag den 05 Februar

B-Klassen

Vi kikket først litt på varmepumpen og vurderte denne for et litt senere prosjekt.

Det ble også informert om at vi hadde bestilt 2 stk «plastroboter«.

Så jobbert vi videre med å gjennomføre praksisdelen av L2 Del 1, dvs en servomotor som kjører «fram og tilbake» mellom to posisjoner. Det ble også lagt ut et forslag om at dere utvider oppgaven til å omfatte 3 posisjoner ut i fra følgende pseudokode:

Kjør i en loop som gjør dette:

  1. Gå til posisjon 0 grader.
  2. Vent 2 sekunder.
  3. Gå til posisjon 90 grader.
  4. Vent 2 sekunder.
  5. Gå til posisjon 180 grader.
  6. Vent 2 sekunder.
  7. Gå til posjon 90 grader.

De fleste elevene ble ferdig med denne praksisdelen.

En elev gjennomførte også et ekstra prosjekt der han bygde en avstandsmåler ved hjelp av Arduino og en ultrasonisk sensor. Oppgaven vurderes som framtidig felles prosjekt.

En elev hadde problemer med PC. Ardoino IDE ville ikke kjøre.