Fredag den 05 Februar

A-Klassen

Vi kikket først litt på varmepumpen og vurderte denne for et litt senere prosjekt.

Det ble også informert om at vi hadde bestilt 2 stk «plastroboter«.

Så jobbert vi videre med å gjennomføre praksisdelen av L2 Del 1, dvs en servomotor som kjører «fram og tilbake» mellom to posisjoner. Det ble også lagt ut et forslag om at dere utvider oppgaven til å omfatte 3 posisjoner ut i fra følgende pseudokode:

Kjør i en loop som gjør dette:

  1. Gå til posisjon 0 grader.
  2. Vent 2 sekunder.
  3. Gå til posisjon 90 grader.
  4. Vent 2 sekunder.
  5. Gå til posisjon 180 grader.
  6. Vent 2 sekunder.
  7. Gå til posjon 90 grader.

De fleste elevene ble ferdig med denne praksisdelen, pluss at vi også ble ferdige med å gjennomgå rapportskrivingen for Del 1.

Noen elever hadde et ønske om å gå videre på flyfag og det framkom et ønske om å gjennomføre et besøk hos Sols VGS. Noen elever ønsket ikke å lære om varmepumpe på grunn av at de ville søke flyfag. De tenkte ikke på at det i dag er slik at både flymekanikere og bilmekanikere må kjenne til virkemåten til varmepumper.

Her er også en annen video som handler om varmepumper i fly:

Det viste seg dessverre at den wordfilen som jeg skev på gikk tapt, men her er programutskriften: