Mandag den 08 Februar

A-Klassen

Vi fikk gjennomført praksisdelen til læringsoppdrag om servomotorer, del 2. Dette handlet om å å styre en servomotor via et potmeter som gir inputsignaler til Arduino. Arduino styrer så posisjonen til servoen ved å endre pulsbredden til styresignalet (I intervallet fra 1mS-2mS).

Øvelsen fungerte ikke på kontorer til faglærer, på grunn av mindre feil på komponentene med ved felles god innstas så fant vi en litt annen måte å koble opp potmeteret, slik at koblingen ble mer stabil.

Neste gang: Sriving av rapport for del 2, pluss praksisdel for læringsoppdraget, del 3, hvis tiden strekker til.