Tirsdag den 09 Februar

B-Klassen

I dag så gjennomførte vi praksisdelen til «Læringsoppdrag om servomotorer» del 2.

Litt problemer med et par PC, men alle fikk «styring av servomotor ved hjelp av potmeter» til å fungere.

Vi så også en video om «master slave robot».

Neste gang: Vi fortsetter med å gjøre rapporten ferdig. Vi skal også gjennomføre praksisøvelsen del 3. (Som handler om en fjernstyrt dørlås.)